Stemmen horen is een zintuiglijke ervaring waarbij je één of meerdere stemmen hoort zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Andere mensen horen deze stemmen niet. Ze worden meestal ervaren als afkomstig van buitenaf. Het verschilt dus van je eigen gedachten die je innerlijk hoort of waar je in gedachten mee communiceert.
 

Het is niet zichtbaar voor anderen dat je stemmen hoort maar het kan wel opvallen dat je je anders gedraagt, meer afwezig bent en je moeilijker kan concentreren. Misschien lach je omdat een stem een grap vertelt, praat je hardop met de stemmen of reageer je boos. Dit kan vreemd overkomen op anderen in je omgeving, zij begrijpen je reactie niet omdat zij niet horen wat jij hoort.

Wat is stemmen horen

Is het een ziekte?

 

Het is geen ziekte, maar je kan er wel ziek van worden.
Ongeveer 7% van de algemene bevolking heeft wel eens een stem gehoord (*), lang niet iedereen ervaart dit als hinderlijk. Ongeveer 1/3 van hen zoekt professionele hulp, wat betekent dat de meeste mensen er goed mee om kunnen gaan.

Stemmen horen kan echter leiden tot ziekte als ze je overheersen, je overweldigen of bedreigen. Dit kan leiden tot angst, somberheid, machteloosheid en achterdocht, en kan je dagelijkse functioneren verstoren.

Bij 70% van de mensen die er ziek van worden ligt vaak een trauma aan de basis. Het kan ook te maken hebben met twijfelen aan jezelf, onzekerheid, te hoge verwachtingen of emotionele problemen.

* Ter vergelijking: dyslexie komt ongeveer bij 5 % van de bevolking in Vlaanderen voor.
 

Hoe gaan stemmen te werk?

 

In de beginfase weet je niet goed wat je overkomt, je schrikt ervan, je stelt je de vraag of er iets mis is met je verstand of dat je gek wordt...

Het is een heel persoonlijke ervaring, bij iedereen verloopt het anders. Stemmen spreken vaak in beeldspraak, kunnen agressief zijn of het tegenovergestelde zeggen van wat ze bedoelen. Ze kunnen dreigend zijn, schreeuwen, schelden en ook fluisteren.

Een mogelijke reactie

 

Het kan verleidelijk zijn om met je stemmen te vechten, te proberen ze te domineren, maar bedenk dat dit zelden tot een positieve uitkomst leidt. In een strijd heb je altijd een verliezer. En geen van beide partijen wil deze zijn.


Je kan je ook machteloos voelen en slachtoffer worden.
Je kan ze proberen weg te duwen maar wat als je niet genoeg kracht hebt en je stemmen niet opzij willen gaan.

 

Uit schrik voor onbegrip kan dit leiden tot eenzaamheid,

nochtans kan praten over je stemmen bevrijdend werken.